Fáilte chuig SICAP!

Navigation
Spriocanna an Chláir

SPRIOCANNA AN CHLÁIR

Sprioc 1

Feasacht, eolas agus roghnúchán a chur chun cinn maidir le réimse leathan seirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail.

Learn More

Sprioc 2

Rochtain a mhéadú ar ghníomhaíochtaí agus acmhainní oideachais, caitheamh aimsire agus cultúrtha foirmiúla agus neamhfhoirmiúla.

Learn More

Sprioc 3

Ullmhacht daoine chun dul isteach sa mhargadh saothair a mhéadú.

Learn More

Sprioc 4

Rannpháirtíocht a chur chun cinn maidir le próisis um bheartas, um chleachtas agus um chinnteoireacht a théann i bhfeidhm ar phobail áitiúla.

Learn More

Funded by the Department of Rural and Community Development and the Department of Employment Affairs and Social Protection.