GRD Latest News

Seachtain na Gaeilge

Galway Rural Development - Tuesday, March 07, 2017

Sheol an Comhairleoir John Walsh, agus é ag déanamh ionadaíochta thar ceann Mhéara Chathair na Gaillimhe, scéim phíolótach #GRMAGaillimh sa Treasure Chest mar chuid den cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge.

Rinne dhá ghnó cáiliúil anseo sa chathair teagmháil le Gaillimh le Gaeilge leis an smaoineamh gur mhaith an rud fostaithe i ngnólachtaí na cathrach a spreagadh chun frásaí beaga simplí Gaeilge a úsáid agus iad i mbun gnó le custaiméirí.

Tá an scéim #GRMAGaillimh eagraithe ag Gaillimh le Gaeilge le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Chumann Ghnó Chathair na Gaillimhe agus An Cheathrú Mheánaoisesach. Dearadh an scéim   chun baill de lucht gnó na Gaillimhe atá ar bheagán Gaeilge a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.


                                                                       

An Comhairleoir John Walsh ag déanamh ionadaíochta thar ceann Méara Chathair na Gaillimhe, Brendan Holland, Holland’s, Mary Bennett, Treasure Chest agus Iggy Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge ag seoladh #GRMAGaillimh i Siopa Treasure Chest. Is scéim phíolótach í #GRMAGaillimh chun lucht gnó na Gaillimhe a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.

Tá leagan Béarla agus litriú foghraíochta leis na frásaí simplí Gaeilge seo atá éasca le húsáid don té nach bhfuil Gaeilge acu agus don té a bhfuil Gaeilge acu. Tá físeán gairid á eisiúint leis chomh maith, a léiríonn na frásaí in úsáid. Is í an aidhm atá leis an scéim seo ná an teanga labhartha a bheith i lár an aonaigh ar shráideanna na Gaillimhe ionas go gcloisfidh agus go mothóidh cuairteoirí agus muintir na Gaillimhe araon an carachtar dátheangach atá ag ‘Gaillimh |Galway’.

Déanfaidh Gaillimh le Gaeilge na leabhráin a scaipeadh sna seachtainí atá amach romhainn agus is féidir leat an físeán a fheiceáil ar shuíomh Ghaillimh le Gaeilge. www.gleg.ie

 
 

Welcome to the Galway Rural Development website. Galway Rural Development, through the programmes we administer, will continue to work along with other agencies, groups and individuals around the county to improve the quality of life for all citizens in our area. We especially wish to work with those who are most in need of assistance, to provide real opportunities for people to gain significant improvements for themselves and their communities throughout rural Galway.