GRD Job Vacancies

 • Galway Rural Development

  The company wishes to recruit for the following full-time position

  Rural Resource Officer

  The Rural Resource Officer will be responsible for ensuring delivery of the Social Inclusion Community Activation Programme, working with disadvantaged farm families and socially isolated rural dwellers. This will include: initiating pilot training programmes specific to the needs of disadvantaged farm families; liaising and networking with relevant statutory bodies and farming organisations/agencies in exploring options for farmers both on and off-farm.

   

  The successful candidate will have:

   

       The chosen candidate will have an in-depth knowledge of agriculture and developmental/rural issues affecting communities, but especially smallholders and low-income farm families.

       S/he will ideally have a relevant Professional qualification.

       Excellent communication and people skills including ability to work on one’s own initiative and as part of a team.

       Good IT skills.

       Report writing and business planning skills.  

   Fl Fluency in Irish an advantage

     Application:

  Full job descriptions are available on request  via email:  grd@grd.ie or Tel:  091 844335.

   

  Applications in writing only for the position. Three copies each of covering letter and a current C.V to be sent to: Delia Colahan, CEO , GRD, Mellows Campus, Athenry, Co.Galway. Please note on envelope position applied for and mark “C.V. – Confidential”.

   

  Closing date for applications is 5pm on Monday June 11th 2018

   

  Late applications will not be considered. Canvassing will disqualify.

   

  All applicants should have a full clean driving licence, use of a car and be prepared to work hours suited to the community and voluntary sector.


  Forbairt Tuaithe na Gaillimhe

  Is mian leis an gcomhlacht duine a earcú sa phost lánaimseartha seo a leanas

  Oifigeach Acmhainní Tuaithe

  Beidh an tOifigeach Acmhainní Tuaithe freagrach as a chinntiú go ndéantar an An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail a sheachadadh, ag obair le teaghlaigh feirme faoi mhíbhuntáiste agus le cónaitheoirí tuaithe atá scoite amach. Áireofar air sin: cláir phíolótacha oiliúna a thionscnamh a bheidh leagtha amach chun freastal ar riachtanais theaghlaigh feirme faoi mhíbhuntáiste; idirchaidreamh agus líonrú le comhlachtaí reachtúla iomchuí feirmeoireachta le heolas a chur ar roghanna atá ar fáil d'fheirmeoirí ar an bhfeirm agus lasmuigh di.

   

  Beidh na tréithe seo a leanas ag an té a cheapfar:

   

       Beidh eolas beacht ag an iarrthóir a n-éireoidh leis ar na fadhbanna talmhaíochta agus forbartha/tuaithe a chuireann isteach ar phobail ach go háirithe sealbhóirí beaga agus teaghlaigh feirme ar ioncam íseal.

       Bheadh sé go seoigh dá mbeadh cáilíocht Ghairmiúil aige/aici.

       Dea-scileanna cumarsáide agus daoine a láimhseáil ina measc an cumas oibriú as do stuaim féin agus mar dhuine d'fhoireann.

       Dea-scileanna TE.

       Scileanna scríbhneoireachta tuarascálacha agus pleanála gnó

       Scileanna eagrúcháin ina measc scileanna le cláir oibre a phleanáil agus a mheas

       Beidh buntáiste ag an té atá líofa i nGaeilge

  Iarratas: Tá cuntas beacht ar an bpost le fáil ach a iarraidh via ríomhphost:  grd@grd.ie or Teil:  091 844335.

   

  Ní ghlacfar ach le hiarratais ar an bpost ach i scríbhinn amháin Tá trí chóip den litir chumhdaigh agus den C.V. le seoladh chuig: Delia Colahan, Príomhfheidhmeannach, GRD, Campas Mellows, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Bíodh an post a bhfuiltear ag déanamh iarratais air chomh maith le – "Faoi Rún” scríofa ar an gclúdach.

   

  5 pm Dé Luain an 11 Meitheamh 2018 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais

   

  Ní mheasfar iarratais a bheidh déanach.   Dícháileofar aon duine a dhéanfaidh canbhasáil.

   

  Ní mór ceadúnas tiomána glan a bheith ag gach iarratasóir, carr a bheith ar fáil dóibh agus a bheith sásta uaireanta atá de réir na hearnála pobail agus deonaí a oibriú.Welcome to the Galway Rural Development website. Galway Rural Development, through the programmes we administer, will continue to work along with other agencies, groups and individuals around the county to improve the quality of life for all citizens in our area. We especially wish to work with those who are most in need of assistance, to provide real opportunities for people to gain significant improvements for themselves and their communities throughout rural Galway.